กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 433,235.63261,851.0039.6 %5.08,909.696,467.1627.4 %5.0
รวม 433,236 261,851 39.56 % 8,910 6,467 27.41 %