กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 439,514.41261,851.0040.4 %5.08,909.696,467.1627.4 %5.0
รวม 439,514 261,851 40.42 % 8,910 6,467 27.41 %