สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 90,930.8733,840.9862.8 %5.05,001.36876.1182.5 %5.0
รวม 90,931 33,841 62.78 % 5,001 876 82.48 %