สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 89,631.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,001.36876.1182.5 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 5,001 876 82.48 %