สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 47,699.6342,801.1610.3 %5.05,707.982,549.5455.3 %5.0
รวม 47,700 42,801 10.27 % 5,708 2,550 55.33 %