สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 50,155.3542,801.1614.7 %5.05,898.712,549.5456.8 %5.0
รวม 50,155 42,801 14.66 % 5,899 2,550 56.78 %