สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 157,145.5682,654.0047.4 %5.07,236.923,804.6347.4 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,639.842,112.0054.5 %5.0437.3728.9493.4 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)14,617.3039,000.00-166.8 %0.05,435.912,255.0658.5 %5.0
รวม 176,403 123,766 29.84 % 13,110 6,089 53.56 %