สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 159,423.0582,654.0048.2 %5.07,236.923,804.6347.4 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,707.082,112.0055.1 %5.0437.3728.9493.4 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)14,829.1439,000.00-163.0 %0.05,435.912,255.0658.5 %5.0
รวม 178,959 123,766 30.84 % 13,110 6,089 53.56 %