สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน224,301.31175,490.0021.8 %5.06,502.161,397.8478.5 %5.0
รวม 224,301 175,490 21.76 % 6,502 1,398 78.50 %