กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน355,857.13265,457.0025.4 %5.08,143.664,255.9647.7 %5.0
รวม 355,857 265,457 25.40 % 8,144 4,256 47.74 %