กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน271,591.34125,761.0053.7 %5.06,236.39551.0091.2 %5.0
รวม 271,591 125,761 53.69 % 6,236 551 91.16 %