กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน253,788.61107,000.0057.8 %5.06,480.272,871.1255.7 %5.0
รวม 253,789 107,000 57.84 % 6,480 2,871 55.69 %