สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)750,580.75275,068.5063.4 %5.07,993.583,988.7950.1 %5.0
รวม 750,581 275,069 63.35 % 7,994 3,989 50.10 %