สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม325,052.28222,000.0031.7 %5.06,111.322,653.5356.6 %5.0
รวม 325,052 222,000 31.70 % 6,111 2,654 56.58 %