สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม320,408.69222,000.0030.7 %5.06,111.322,653.5356.6 %5.0
รวม 320,409 222,000 30.71 % 6,111 2,654 56.58 %