กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 88,536.4032,080.0063.8 %5.05,207.721,756.5066.3 %5.0
รวม 88,536 32,080 63.77 % 5,208 1,757 66.27 %