กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 113,799.4746,128.0059.5 %5.05,104.541,564.5069.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน7,240.492,019.4172.1 %5.0470.3972.4684.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,103.31110.0097.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก12,438.664,839.0061.1 %5.0500.52297.0040.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,635.848,141.9915.5 %5.0965.3868.9692.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น15,640.327,533.0051.8 %5.03,491.2674.1097.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม17,079.392,803.4083.6 %5.0616.9429.4295.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,424.576,847.0062.8 %5.0656.22304.6753.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,989.42839.0089.5 %5.0294.14109.5362.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,893.485,632.0043.1 %5.0582.37125.1378.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,611.286,992.0048.6 %5.02,259.24185.1691.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,993.821,183.0085.2 %5.01,172.6135.9296.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,871.454,232.4969.5 %5.0462.1771.5084.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,737.436,708.0042.8 %5.0866.28124.3085.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน12,913.401,000.2092.3 %5.0977.44108.1388.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,445.40842.0088.7 %5.01,239.53176.1385.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง17,444.2912,060.0030.9 %5.01,341.73348.1174.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,684.882,548.0073.7 %5.0339.76183.3146.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร40,077.8087,217.00-117.6 %0.01,471.8185.5094.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี29,603.188,573.2771.0 %5.0965.37663.1731.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,434.882,234.0073.5 %5.0272.4337.8286.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,835.081.00100.0 %5.0718.6276.9289.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,017.154,768.0047.1 %5.0548.3359.8989.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,074.403,398.1578.9 %5.0699.3380.7588.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,031.79658.0089.1 %5.01,243.2074.1094.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด9,902.065,712.0042.3 %5.01,974.6786.9295.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,374.223,225.0068.9 %5.0288.0457.0080.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,579.9213,075.0010.3 %5.02,945.41170.1694.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,454.952,618.0072.3 %5.0256.379.5096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,424.442,681.6178.4 %5.0393.24108.6572.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,283.374,686.3935.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์20,520.7114,730.0028.2 %5.02,589.58201.0092.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,387.9415,906.00-53.1 %0.0443.42164.2463.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,664.845,896.5744.7 %5.01,243.31155.8587.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย8,702.303,274.7162.4 %5.0463.6737.0592.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป13,929.1930,426.00-118.4 %0.028,744.09114.0099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,215.14492.0094.0 %5.0284.0466.8176.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,181.042,769.3072.8 %5.02,620.24145.8094.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,875.479,695.2030.1 %5.0771.27180.0076.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก10,982.451,846.8083.2 %5.0869.30168.1080.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,412.30765.3389.7 %5.0196.80112.1743.0 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,078.911,127.0088.8 %5.0550.2385.5084.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,544.769,180.00-21.7 %0.01,295.532.8599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,643.5310,986.00-65.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,388.181,376.1881.4 %5.0696.2573.3989.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,136.421,001.0086.0 %5.05,345.9167.9898.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,567.632,137.2067.5 %5.0601.790.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,147.5864,110.00-253.3 %0.0709.52297.0058.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,386.432,172.1959.7 %5.0180.721.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,269.846,752.0018.4 %5.01,151.782.8599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,645.621,766.0076.9 %5.0764.53165.0378.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,329.873,299.9960.4 %5.01,165.6153.8795.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,221.57620.9990.0 %5.0305.04123.6459.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,067.10942.5586.7 %5.09,524.691.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,079.851,776.0042.3 %5.056,577.1691.7299.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,787.321,999.0070.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 4,561.913,187.2030.1 %5.018,648.81101.8899.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,447.252,864.0035.6 %5.01,033.8228.5097.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,785.592,672.004.1 %2.017,096.7155.1699.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,556.592,097.0054.0 %5.019,178.55120.8999.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา3,150.302,400.0023.8 %5.08,347.7177.5699.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,947.561,279.0881.6 %5.0360.8261.0283.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,785.702,079.1745.1 %5.038,018.3581.6799.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,031.044,642.0042.2 %5.01,252.44149.0988.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี7,125.346,160.0013.5 %5.023,427.9472.4199.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,531.496,659.81-47.0 %0.0600.2536.6293.9 %5.0
รวม 775,129 488,394 36.99 % 278,177 8,485 96.95 %