กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 112,094.3946,128.0058.8 %5.05,098.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน6,911.382,019.4170.8 %5.0470.3972.4684.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาสไม่ครบ110.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก12,260.964,839.0060.5 %5.0500.52297.0040.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,562.288,141.9914.9 %5.0965.3868.9692.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น15,081.747,533.0050.1 %5.03,491.2674.1097.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม15,640.842,803.4082.1 %5.0564.6129.4294.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,220.606,847.0062.4 %5.0656.22304.6753.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,782.29839.0089.2 %5.0294.14109.5362.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,856.155,632.0042.9 %5.0582.37125.1378.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,438.986,992.0048.0 %5.02,259.24185.1691.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,328.811,183.0083.9 %5.01,146.4535.9296.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,391.474,232.4968.4 %5.0462.1771.5084.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,516.806,708.0041.8 %5.0866.28124.3085.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่านไม่ครบ1,000.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ108.13ประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,445.40842.0088.7 %5.01,239.53176.1385.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง17,015.3312,060.0029.1 %5.01,341.73348.1174.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,513.162,548.0073.2 %5.0339.76183.3146.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร39,505.2687,217.00-120.8 %0.01,471.8185.5094.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี29,273.038,573.2770.7 %5.0965.37663.1731.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,340.812,234.0073.2 %5.0272.4337.8286.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,699.681.00100.0 %5.0718.6276.9289.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,072.364,768.0047.4 %5.0561.4159.8989.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย15,888.213,398.1578.6 %5.0699.3380.7588.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,961.93658.0089.0 %5.01,243.2074.1094.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด9,744.885,712.0041.4 %5.01,974.6786.9295.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,258.533,225.0068.6 %5.0288.0457.0080.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,656.0213,075.0010.8 %5.02,958.49170.1694.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,319.882,618.0071.9 %5.0256.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ไม่ครบ2,681.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,320.544,686.3925.9 %5.0105.001.0099.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์20,222.2314,730.0027.2 %5.02,589.58201.0092.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,272.9515,906.00-54.8 %0.0443.42164.2463.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,581.855,896.5744.3 %5.01,243.31155.8587.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย8,590.743,274.7161.9 %5.0463.6737.0592.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป13,730.2030,426.00-121.6 %0.028,744.09114.0099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,095.64492.0093.9 %5.0284.0466.8176.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,181.042,769.3072.8 %5.02,620.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,721.879,695.2029.3 %5.0771.27180.0076.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก10,814.131,846.8082.9 %5.0869.30168.1080.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,330.25765.3389.6 %5.0196.80113.1242.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี9,967.341,127.0088.7 %5.0550.2385.5084.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,457.379,180.00-23.1 %0.01,295.532.8599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,569.9910,986.00-67.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,553.511,376.1881.8 %5.0709.3373.3989.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,057.421,001.0085.8 %5.05,345.9167.9898.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,378.632,137.2066.5 %5.0601.791.9599.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช17,888.3364,110.00-258.4 %0.0709.52297.0058.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,318.252,172.1959.2 %5.0180.721.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง7,999.196,752.0015.6 %5.01,151.782.8599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,416.541,766.0076.2 %5.0764.53165.0378.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,030.233,299.9958.9 %5.01,165.6153.8795.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,024.50620.9989.7 %5.0305.04123.6459.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานีไม่ครบ942.55ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,969.061,776.0040.2 %5.056,577.1691.7299.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,690.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 4,511.403,187.2029.4 %5.018,648.81101.8899.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,395.742,864.0034.8 %5.01,033.8228.5097.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,694.432,672.000.8 %0.517,096.7155.1699.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,369.852,209.0049.4 %5.019,178.55120.8999.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา3,036.989,380.64-208.9 %0.08,347.7124.7099.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,726.6127.5499.6 %5.0360.8261.0283.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,714.542,079.1744.0 %5.038,018.3581.6799.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,031.044,642.0042.2 %5.01,252.44149.0988.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี6,920.296,160.0011.0 %5.023,427.9472.4199.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,474.136,659.81-48.9 %0.0600.2536.6293.9 %5.0
รวม 717,148 487,502 32.02 % 259,366 6,498 97.49 %