กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม271,791.9743,000.0084.2 %5.018,436.641,262.6293.2 %5.0
รวม 271,792 43,000 84.18 % 18,437 1,263 93.15 %