กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ186,952.73303,562.00-62.4 %0.06,671.002,476.8562.9 %5.0
รวม 186,953 303,562 -62.37 % 6,671 2,477 62.87 %