กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ184,281.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,671.002,476.8562.9 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 6,671 2,477 62.87 %