สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี124,314.9097,184.0021.8 %5.05,873.701,155.4280.3 %5.0
รวม 124,315 97,184 21.82 % 5,874 1,155 80.33 %