สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา91,887.2747,000.0048.9 %5.05,229.60331.2293.7 %5.0
รวม 91,887 47,000 48.85 % 5,230 331 93.67 %