สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา93,218.9747,000.0049.6 %5.05,229.60331.2293.7 %5.0
รวม 93,219 47,000 49.58 % 5,230 331 93.67 %