สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน253,868.09363,195.59-43.1 %0.08,822.141,171.7586.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร7,116.4912,237.00-72.0 %0.01,008.86244.0075.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 143,036.1629,389.1631.7 %5.01,060.96369.1865.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 218,209.2611,182.0038.6 %5.0863.99443.9448.6 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์113,720.3920,277.0082.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ26,834.5912,553.0053.2 %5.0329.87171.2148.1 %5.0
รวม 462,785 448,834 3.01 % 12,086 2,400 80.14 %