สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา180,820.67286,000.00-58.2 %0.06,277.041,128.2582.0 %5.0
รวม 180,821 286,000 -58.17 % 6,277 1,128 82.03 %