สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา151,481.38286,000.00-88.8 %0.06,277.041,128.2582.0 %5.0
รวม 151,481 286,000 -88.80 % 6,277 1,128 82.03 %