สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม316,398.63277,611.0012.3 %5.010,585.588,163.4422.9 %5.0
รวม 316,399 277,611 12.26 % 10,586 8,163 22.88 %