กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,355,752.302,949,264.0012.1 %5.070,489.3955,355.7021.5 %5.0
รวม 3,355,752 2,949,264 12.11 % 70,489 55,356 21.47 %