กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,385,861.505,839,299.00-8.4 %0.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,385,862 5,839,299 -8.42 % 85,588 69,543 18.75 %