สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,042,722.70504,146.0051.7 %5.08,737.723,222.8263.1 %5.0
รวม 1,042,723 504,146 51.65 % 8,738 3,223 63.12 %