กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 144,648.5279,290.9045.2 %5.05,917.471,346.3977.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่117,887.6464,920.0044.9 %5.05,365.411,583.3570.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน28,669.2920,185.0029.6 %5.02,795.83657.9576.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น116,393.8447,161.0059.5 %5.03,466.49606.0082.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี119,877.4920,644.0082.8 %5.01,894.89425.6077.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา94,439.0649,316.0147.8 %5.02,809.70599.4378.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี49,199.6922,384.0054.5 %5.02,176.33404.3181.4 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี794,679.56671,000.0015.6 %5.05,216.172,864.8045.1 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่78,323.6343,780.0044.1 %5.04,193.74389.5090.7 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี141,103.02121,760.0013.7 %5.02,030.811,282.6236.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี133,850.20163,895.00-22.4 %0.01,533.191,436.686.3 %3.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี146,664.28306,278.00-108.8 %0.02,233.363,748.85-67.9 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง122,394.45116,447.004.9 %2.02,714.571,106.0059.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี145,198.1941,871.6171.2 %5.02,685.76761.0571.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี157,567.28140,263.0011.0 %5.02,744.891,002.6063.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี153,674.30154,566.00-0.6 %0.03,983.613,604.319.5 %4.5
โรงพยาบาลราชวิถี1,258,249.301,613,610.00-28.2 %0.09,545.561,166.0087.8 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง41,258.8817,013.5058.8 %5.01,726.93308.1082.2 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน866,456.00698,000.0019.4 %5.05,479.931,698.3469.0 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์182,159.09248,772.00-36.6 %0.01,872.821,497.2020.1 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี20,248.4021,506.00-6.2 %0.01,367.51518.0462.1 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา288,360.69479,805.00-66.4 %0.01,846.47457.5075.2 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา66,362.0556,000.0015.6 %5.0419.96226.6046.0 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ364,993.13312,725.0014.3 %5.03,691.17625.5483.1 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง105,626.39150,732.13-42.7 %0.0515.13804.08-56.1 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี3,043,250.30840,000.0072.4 %5.04,474.74982.8178.0 %5.0
รวม 8,781,535 6,501,925 25.96 % 82,702 30,104 63.60 %