กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 266,390.59191,822.0028.0 %5.012,517.864,850.5761.3 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง13,314.4726,848.00-101.6 %0.03,184.63491.2984.6 %5.0
รวม 279,705 218,670 21.82 % 15,702 5,342 65.98 %