สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ175,285.48204,654.08-16.8 %0.07,699.679,152.93-18.9 %0.0
รวม 175,285 204,654 -16.75 % 7,700 9,153 -18.87 %