สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ179,856.47204,654.08-13.8 %0.07,699.679,152.93-18.9 %0.0
รวม 179,856 204,654 -13.79 % 7,700 9,153 -18.87 %