กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์639,318.13913,000.00-42.8 %0.07,873.852,609.9866.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย27,031.7511,039.9959.2 %5.012,614.67235.6098.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต24,967.039,337.7362.6 %5.01,029.35562.5345.4 %5.0
รวม 691,317 933,378 -35.01 % 21,518 3,408 84.16 %