กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 215,762.88216,747.81-0.5 %0.07,018.062,130.8369.6 %5.0
รวม 215,763 216,748 -0.46 % 7,018 2,131 69.64 %