กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 240,859.08216,747.8110.0 %5.07,268.192,130.8370.7 %5.0
รวม 240,859 216,748 10.01 % 7,268 2,131 70.68 %