กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 225,798.72135,000.0040.2 %5.07,881.023,156.3360.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ52,393.9633,000.0037.0 %5.0445.86861.90-93.3 %0.0
รวม 278,193 168,000 39.61 % 8,327 4,018 51.74 %