กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 213,882.42135,000.0036.9 %5.06,955.522,262.4967.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ52,190.4933,000.0036.8 %5.0401.57861.90-114.6 %0.0
รวม 266,073 168,000 36.86 % 7,357 3,124 57.53 %