สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา213,562.16172,911.0019.0 %5.09,278.644,376.4952.8 %5.0
รวม 213,562 172,911 19.03 % 9,279 4,376 52.83 %