สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม133,411.66103,016.0022.8 %5.05,404.701,306.3575.8 %5.0
รวม 133,412 103,016 22.78 % 5,405 1,306 75.83 %