สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม135,345.16103,016.0023.9 %5.05,404.701,306.3575.8 %5.0
รวม 135,345 103,016 23.89 % 5,405 1,306 75.83 %