กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 146,120.95124,212.0015.0 %5.07,118.112,521.7664.6 %5.0
รวม 146,121 124,212 14.99 % 7,118 2,522 64.57 %