กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 120,629.6084,000.0030.4 %5.05,779.90497.4091.4 %5.0
รวม 120,630 84,000 30.37 % 5,780 497 91.39 %