กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 122,377.8684,000.0031.4 %5.05,779.90497.4091.4 %5.0
รวม 122,378 84,000 31.36 % 5,780 497 91.39 %