สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 111,626.41124,280.00-11.3 %0.05,864.32945.6283.9 %5.0
รวม 111,626 124,280 -11.34 % 5,864 946 83.88 %