กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์168,314.3082,922.4050.7 %5.08,765.86900.5689.7 %5.0
สำนักกษาปณ์50,055.3341,188.0017.7 %5.014,186.602,657.2781.3 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,385.738,082.0022.2 %5.03,184.64450.5085.9 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา10,057.165,462.0045.7 %5.03,269.921,641.5449.8 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน11,865.889,000.0024.2 %5.06,241.08340.1594.5 %5.0
รวม 250,678 146,654 41.50 % 35,648 5,990 83.20 %