กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์170,753.6382,922.4051.4 %5.08,765.86900.5689.7 %5.0
สำนักกษาปณ์50,780.7741,188.0018.9 %5.014,186.602,657.2781.3 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,536.248,082.0023.3 %5.03,184.64450.5085.9 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา10,202.925,462.0046.5 %5.03,269.921,641.5449.8 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,037.859,000.0025.2 %5.06,241.08340.1594.5 %5.0
รวม 254,311 146,654 42.33 % 35,648 5,990 83.20 %