สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ307,440.22267,944.0012.8 %5.07,243.184,291.2940.8 %5.0
รวม 307,440 267,944 12.85 % 7,243 4,291 40.75 %