สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไม่ครบ422,653.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ578.99ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %