สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ200,117.4487,468.0056.3 %5.06,055.04578.9990.4 %5.0
รวม 200,117 87,468 56.29 % 6,055 579 90.44 %