ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน91,108.9523,000.0074.8 %5.04,782.49135.1897.2 %5.0
รวม 91,109 23,000 74.76 % 4,782 135 97.17 %