สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน129,140.98222,459.00-72.3 %0.06,836.711,654.0775.8 %5.0
รวม 129,141 222,459 -72.26 % 6,837 1,654 75.81 %