กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง232,443.16358,000.00-54.0 %0.010,175.99791.0392.2 %5.0
รวม 232,443 358,000 -54.02 % 10,176 791 92.23 %