กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 114,434.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,815.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรภาค 219,149.3123,161.00-20.9 %0.05,185.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรภาค 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1214,907.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,176.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1316,685.7338,384.50-130.0 %0.03,152.30370.7588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 17,076.2319,114.00-11.9 %0.04,293.76336.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,225.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,691.71488.0081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1713,487.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,832.00378.0086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1893,338.8123,000.0075.4 %5.03,292.47156.0095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1922,506.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,953.36376.0090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 223,525.4938,433.00-63.4 %0.03,810.69266.0093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2013,186.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,642.20402.5084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2121,863.9840,000.00-82.9 %0.05,514.50950.0182.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2325,951.8616,376.0036.9 %5.03,406.21465.2186.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2424,537.9923,882.002.7 %1.04,766.42423.0091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,614.4913,356.0019.6 %5.04,699.21525.9988.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2725,451.0320,117.0021.0 %5.02,675.25683.9674.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2831,942.4029,000.009.2 %4.54,366.64567.5087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2934,518.6317,093.0050.5 %5.02,463.07357.9585.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 333,955.0021,000.0038.2 %5.011,554.48430.9296.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3020,441.0717,158.6016.1 %5.03,519.62261.5092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4ไม่ครบ32,140.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ228.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 517,103.7529,335.00-71.5 %0.03,566.85171.0095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 722,002.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,282.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 825,303.6822,372.0011.6 %5.04,206.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 14,488.504,725.00-5.3 %0.0406.7766.5083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 28,532.607,247.0015.1 %5.0390.0742.7589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง6,040.662,426.0059.8 %5.0425.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิต5,448.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5393.6036.9790.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,724.203,711.0052.0 %5.0511.3776.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,591.952,951.0055.2 %5.0312.1156.0382.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,846.632,233.0061.8 %5.0362.7354.1585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อยไม่ครบ3,354.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ55.63ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่5,526.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5332.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,217.616,256.00-0.6 %0.0568.75114.9579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,708.865,053.0034.5 %5.0564.1476.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,734.195,111.0033.9 %5.0416.1774.5882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,352.232,247.0064.6 %5.0488.3980.7583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,961.378,654.00-8.7 %0.0433.0276.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,259.563,985.0036.3 %5.0394.03114.0071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 15,532.364,950.0010.5 %5.0386.9247.5087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 37,914.272,360.0070.2 %5.0482.1157.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 2ไม่ครบ3,930.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ93.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ8,975.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5535.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0346.1260.4082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0354.891.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง5,478.425,655.00-3.2 %0.0376.5295.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,337.523,348.0047.2 %5.0349.4850.4485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,316.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5382.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0415.9434.2091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 1ไม่ครบ3,473.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,712.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5292.8554.7881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะ7,608.430.00100.0 %5.0408.0695.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง5,090.738,131.00-59.7 %0.01,773.6147.5097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,255.571,640.0073.8 %5.0418.35146.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,471.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5582.9073.1587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,564.432,440.0071.5 %5.0478.94142.5070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่5,797.843,908.0032.6 %5.0449.59108.7575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,074.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5392.94152.0061.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,481.116,845.0019.3 %5.0256.6776.0070.4 %5.0
รวม 588,370 485,658 0.00 % 86,208 9,721 0.00 %