กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 432,615.81486,312.00-12.4 %0.013,943.623,990.2171.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89351.1094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 219,679.4616,715.0015.1 %5.05,167.90612.5088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 326,939.4323,159.0014.0 %5.05,951.40987.8483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 112,843.015,122.3260.1 %5.02,957.05300.4089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1021,137.2012,604.0040.4 %5.04,959.93340.0093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1120,851.5413,437.2835.6 %5.02,902.22262.0091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1216,313.9214,446.0011.4 %5.02,986.29410.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1333,442.3330,325.129.3 %4.53,190.34370.7588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1421,259.6817,940.9115.6 %5.03,867.14530.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 17,139.0913,499.0021.2 %5.04,407.86336.0092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,141.3710,427.0014.1 %5.02,691.71488.0081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1713,683.1914,762.00-7.9 %0.02,832.00378.0086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1821,773.3324,000.00-10.2 %0.03,292.47156.0095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1932,306.5232,660.35-1.1 %0.03,953.36376.0090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 226,457.9317,016.9635.7 %5.03,867.74218.5094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2017,744.3511,830.5033.3 %5.02,642.20402.5084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2129,169.0320,215.1030.7 %5.06,008.91950.0184.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,163.09367.5592.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2326,327.9716,376.0037.8 %5.03,406.21465.2186.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2424,828.2812,056.0051.4 %5.04,766.42423.0091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2527,997.3615,683.3244.0 %5.04,602.65581.3787.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,855.2813,356.0020.8 %5.04,699.21525.9988.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2725,819.8920,117.0022.1 %5.02,675.25683.5874.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2832,405.3323,800.0026.6 %5.04,366.64567.5087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2914,722.0111,373.0022.7 %5.02,463.07357.9585.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 334,447.1021,000.0039.0 %5.011,554.48430.9296.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3020,737.3217,158.6017.3 %5.03,519.62261.5092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 429,691.0825,022.0915.7 %5.04,063.01228.0094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 531,290.6222,716.0027.4 %5.03,852.09171.0095.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 630,497.1622,954.0024.7 %5.03,518.13226.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 722,321.3321,509.003.6 %1.54,282.92528.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 828,109.5122,372.0020.4 %5.04,206.89680.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 918,777.4212,814.3231.8 %5.03,644.45450.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 16,827.834,632.5932.2 %5.0444.8166.5085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 210,129.877,142.8429.5 %5.0409.0942.7589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน9,783.732,697.8472.4 %5.0397.6876.4580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง6,128.202,426.0060.4 %5.0425.5138.0091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง7,192.523,499.0051.4 %5.0455.09114.0075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6036.9790.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,836.143,711.0052.6 %5.0511.3776.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,723.762,321.0065.5 %5.0331.1356.0383.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,931.362,233.0062.4 %5.0362.7354.1585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,459.253,235.0040.7 %5.0463.1155.6388.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่7,739.763,505.0054.7 %5.0408.3553.2087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ7,663.166,062.5620.9 %5.0568.75114.9579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,820.594,948.8436.7 %5.0564.1476.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,846.284,939.0037.1 %5.0416.1774.5882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,444.292,247.0065.1 %5.0488.3980.7583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,876.242,500.0063.6 %5.0421.3595.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ8,076.768,475.44-4.9 %0.0433.0276.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา9,473.922,741.9071.1 %5.0447.1576.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,350.283,985.0037.2 %5.0394.03114.0071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 17,049.874,950.0029.8 %5.0386.9247.5087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 26,359.846,457.00-1.5 %0.0461.3840.8591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,028.972,360.0070.6 %5.0482.1157.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,704.393,745.4057.0 %5.0492.4076.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,353.72984.2881.6 %5.0514.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,646.233,752.0033.5 %5.0606.5093.2884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ9,105.231,276.0486.0 %5.0535.04114.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,287.002,892.0054.0 %5.0511.4538.2592.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0346.1260.4082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0354.891.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,553.315,551.0026.5 %5.0376.5295.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.5766.8177.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,429.373,348.0047.9 %5.0349.4850.4485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,393.141,405.0073.9 %5.0382.9638.0090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี7,846.815,903.0024.8 %5.0452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0415.9434.2091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 17,138.653,389.3052.5 %5.0312.080.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,780.56915.8480.8 %5.0292.8554.7881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0427.0895.0077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง8,126.226,476.8420.3 %5.0444.6095.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,346.231,462.0077.0 %5.0418.35146.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง7,960.937,182.009.8 %4.5499.69114.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,191.423,964.0044.9 %5.0374.1697.8473.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง6,544.473,862.0041.0 %5.0401.4676.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,771.362,962.0048.7 %5.0347.1047.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,579.793,682.0051.4 %5.0582.9073.1587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,688.562,440.0071.9 %5.0478.94142.5070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,247.422,625.0058.0 %5.0422.71142.5066.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่5,881.873,908.0033.6 %5.0449.59108.7575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,176.633,167.0055.9 %5.0392.94152.0061.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,604.036,845.0020.4 %5.0256.6776.0070.4 %5.0
รวม 1,476,425 1,209,588 18.07 % 174,619 22,115 87.33 %