สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ268,498.78223,000.0016.9 %5.08,681.442,540.0870.7 %5.0
รวม 268,499 223,000 16.95 % 8,681 2,540 70.74 %