สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ188,136.5986,431.9054.1 %5.05,573.541,344.6175.9 %5.0
รวม 188,137 86,432 54.06 % 5,574 1,345 75.88 %