กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต859,870.69372,000.0056.7 %5.08,346.896,750.8519.1 %5.0
รวม 859,871 372,000 56.74 % 8,347 6,751 19.12 %