กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต206,181.48372,000.00-80.4 %0.08,346.896,750.8519.1 %5.0
รวม 206,181 372,000 -80.42 % 8,347 6,751 19.12 %