กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 159,639.59248,000.00-55.3 %0.05,367.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 159,640 248,000 -55.35 % 0 0 0.00 %