กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 161,953.20248,000.00-53.1 %0.05,367.181,306.8475.7 %5.0
รวม 161,953 248,000 -53.13 % 5,367 1,307 75.65 %