สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 113,855.40107,404.005.7 %2.56,136.341,941.8068.4 %5.0
รวม 113,855 107,404 5.67 % 6,136 1,942 68.36 %