กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ128,285.9236,000.0071.9 %5.05,242.11368.5093.0 %5.0
รวม 128,286 36,000 71.94 % 5,242 369 92.97 %