กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ126,453.2636,000.0071.5 %5.05,242.11368.5093.0 %5.0
รวม 126,453 36,000 71.53 % 5,242 369 92.97 %