กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา537,136.44361,821.0032.6 %5.05,454.72503.5490.8 %5.0
รวม 537,136 361,821 32.64 % 5,455 504 90.77 %