กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว158,121.6689,719.0043.3 %5.06,486.527,703.61-18.8 %0.0
รวม 158,122 89,719 43.26 % 6,487 7,704 -18.76 %