สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์136,758.8499,600.0027.2 %5.07,618.383,260.7457.2 %5.0
สป.พม. สสว 23,865.874,348.00-12.5 %0.0494.42448.499.3 %4.5
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,042.909,300.0028.7 %5.04,259.581,189.8772.1 %5.0
รวม 153,668 113,248 26.30 % 12,372 4,899 60.40 %