กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ175,496.05149,400.0014.9 %5.08,331.262,029.8675.6 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์9,714.792,590.0073.3 %5.0626.64509.2218.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี2,884.112,219.0023.1 %5.0778.59397.7048.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,621.483,078.00-17.4 %0.08,121.33712.5091.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,735.221,113.0059.3 %5.0493.54229.6653.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี9,975.531,751.4082.4 %5.0859.33219.8274.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,642.42876.6075.9 %5.01,169.40300.9374.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,221.132,669.0017.1 %5.0897.70234.4273.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,938.691,326.0054.9 %5.0691.37268.8461.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง2,977.636,125.00-105.7 %0.0360.12321.1110.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,789.12523.2381.2 %5.0492.42510.43-3.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,813.422,140.8023.9 %5.0511.44332.5035.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,457.223,346.0048.2 %5.0692.12323.1753.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,113.262,299.0026.2 %5.0635.50425.1133.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,799.542,292.0018.1 %5.0639.98537.6516.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,681.786,241.38-132.7 %0.0782.77252.2367.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,072.881,837.0054.9 %5.0887.04186.7079.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,124.142,650.0035.7 %5.0749.79398.2046.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,087.621,696.0045.1 %5.0700.59750.61-7.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก2,411.462,692.36-11.6 %0.01,104.61293.6973.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,207.932,357.7026.5 %5.0915.53649.7529.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,689.40746.9972.2 %5.0448.69256.7742.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,640.051,074.0059.3 %5.0530.78182.6165.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,781.912,040.0026.7 %5.0414.83328.7520.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,514.60840.0066.6 %5.0811.071,020.81-25.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์4,071.612,274.0044.1 %5.0818.04476.6041.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,120.243,270.00-4.8 %0.0723.23377.0047.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,251.342,994.007.9 %3.5694.38508.8526.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,753.341,080.0060.8 %5.0441.41338.3923.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,447.284,278.01-24.1 %0.0733.86215.0070.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล7,869.684,061.0048.4 %5.0843.52662.5521.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,346.851,749.0047.7 %5.0648.88513.3120.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,398.79932.0072.6 %5.0548.54334.1739.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,573.131,274.0064.3 %5.0782.30588.1124.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,057.743,679.009.3 %4.5654.04390.0140.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,951.701,956.0033.7 %5.0462.69390.7315.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,019.832,675.2411.4 %5.02,399.46535.8677.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,992.152,625.0012.3 %5.0746.96361.8051.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร752.871,017.00-35.1 %0.0712.11273.1161.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์893.983,305.70-269.8 %0.0524.58359.1831.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์14,915.404,928.1067.0 %5.0780.171,040.00-33.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,925.811,853.3036.7 %5.0540.11456.0015.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,389.331,524.0055.0 %5.01,051.07670.0036.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,567.604,436.01-72.8 %0.0517.22171.5066.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,363.733,465.75-3.0 %0.0989.81457.9053.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,868.962,171.9624.3 %5.0775.68536.1430.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย4,875.273,044.7637.5 %5.02,125.711,187.5044.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่6,730.93408.6193.9 %5.02,689.691,018.4062.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,549.281.00100.0 %5.0996.32481.8451.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,267.852,521.7122.8 %5.01,082.15782.7827.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา2,749.90560.0079.6 %5.0901.81396.1156.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,595.483,050.01-91.2 %0.0936.39530.5143.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,992.231,771.5040.8 %5.0568.09452.4420.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,987.861,795.6139.9 %5.0800.04340.3157.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่67,113.711,125.0098.3 %5.030,754.25593.8198.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,734.291,516.0059.4 %5.01,825.511,016.0044.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,827.762,082.0226.4 %5.0279.64260.986.7 %3.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,954.541,458.0050.7 %5.01,056.05426.5559.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,544.702,438.004.2 %2.0544.31533.991.9 %0.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,338.351,482.0055.6 %5.0453.42707.20-56.0 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 12,622.057,136.0043.5 %5.01,919.55366.9980.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี27,867.4722,479.5519.3 %5.01,523.24842.5344.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,074.499,170.6029.9 %5.01,645.74630.6061.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี14,798.0513,965.005.6 %2.5885.12330.8562.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,125.3012,236.2224.1 %5.03,355.77809.8075.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์10,649.5418,059.36-69.6 %0.01,908.13877.3454.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 7,528.075,571.4026.0 %5.02,588.89670.5474.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช15,609.3311,826.6324.2 %5.03,026.92522.6882.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 16,030.5210,507.0034.5 %5.02,674.57817.0769.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน6,972.134,698.0032.6 %5.03,513.99345.7490.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 20,113.2212,285.6038.9 %5.01,426.88548.0961.6 %5.0
รวม 616,575 410,663 33.40 % 118,517 36,820 68.93 %