กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ178,039.45149,400.0016.1 %5.08,331.262,029.8675.6 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์9,871.482,590.0073.8 %5.0626.64509.2218.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี2,916.392,219.0023.9 %5.0778.59397.7048.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,688.693,078.00-14.5 %0.08,121.33208.0597.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,779.341,113.0060.0 %5.0493.54229.6653.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,052.561,751.4082.6 %5.0859.33219.8274.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,689.12876.6076.2 %5.01,169.40300.9374.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,340.432,669.0020.1 %5.0897.70234.4273.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,982.071,326.0055.5 %5.0691.37268.8461.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,078.386,125.00-99.0 %0.0360.12321.1110.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,847.96523.2381.6 %5.0492.42510.43-3.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,855.882,140.8025.0 %5.0511.44455.2511.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,407.933,346.0047.8 %5.0692.12323.1753.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,160.082,299.0027.2 %5.0635.50425.1133.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,840.872,292.0019.3 %5.0639.98537.6516.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,749.396,241.38-127.0 %0.0782.77252.2367.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,181.281,837.0056.1 %5.0887.04186.7079.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,170.482,650.0036.5 %5.0749.79398.2046.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,111.371,696.0045.5 %5.0700.59750.61-7.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก934.002,692.36-188.3 %0.01,104.61293.6973.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,327.632,357.7029.1 %5.0915.53649.7529.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,772.47746.9973.1 %5.0448.69256.7742.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,731.481,074.0060.7 %5.0530.78182.6165.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,825.212,040.0027.8 %5.0414.83328.7520.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,592.27840.0067.6 %5.0811.071,020.81-25.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์4,103.552,274.0044.6 %5.0818.04476.6041.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,202.353,270.00-2.1 %0.0723.23377.0047.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,299.332,994.009.3 %4.5694.38508.8526.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,774.601,080.0061.1 %5.0441.41338.3923.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,553.764,278.01-20.4 %0.0733.86215.0070.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,250.004,061.0050.8 %5.0843.52662.5521.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,386.071,749.0048.3 %5.0648.88508.3121.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,526.78932.0073.6 %5.0548.54334.1739.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,706.451,274.0065.6 %5.0782.30588.1124.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี3,972.023,679.007.4 %3.5616.01390.0136.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,823.121,956.0030.7 %5.0405.64390.733.7 %1.5
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,055.222,675.2412.4 %5.02,399.46535.8677.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,039.272,625.0013.6 %5.0746.96413.3244.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร775.581,017.00-31.1 %0.0712.11273.1161.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์908.403,305.70-263.9 %0.0524.58359.1831.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์15,032.394,928.1067.2 %5.0780.171,040.00-33.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,016.181,853.3038.6 %5.0540.11456.0015.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,494.021,524.0056.4 %5.01,051.07670.0036.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,632.334,436.01-68.5 %0.0517.22171.5066.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,363.733,465.75-3.0 %0.0989.81457.9053.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,891.022,171.9624.9 %5.0775.68536.1430.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,107.423,044.7640.4 %5.02,125.711,187.5044.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่6,817.234,531.4333.5 %5.02,689.691,085.6659.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,534.811.00100.0 %5.0977.31481.8450.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,421.872,521.7126.3 %5.01,101.17782.7828.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา2,839.85560.0080.3 %5.0901.81396.1156.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,620.322,161.51-33.4 %0.0936.39477.0249.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,025.981,771.5041.5 %5.0568.09452.4420.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,104.571,795.6142.2 %5.0800.04340.3157.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่67,952.631,125.0098.3 %5.030,754.25593.8198.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,666.081,516.0058.6 %5.01,825.511,453.4020.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,308.282,082.0237.1 %5.0469.80260.9844.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,032.431,458.0051.9 %5.01,056.05426.5559.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,577.742,438.005.4 %2.5544.31533.991.9 %0.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,438.00408.0088.1 %5.0453.42707.20-56.0 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 12,764.417,136.0044.1 %5.01,919.55366.9980.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,271.3522,479.5520.5 %5.01,523.24842.5344.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,267.479,170.6030.9 %5.01,645.74630.6061.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี15,012.5213,965.007.0 %3.5885.12330.8562.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,314.2712,236.2225.0 %5.03,355.77809.8075.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์10,568.2518,059.36-70.9 %0.01,908.13877.3454.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 7,528.075,571.4026.0 %5.02,588.89670.5474.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช15,908.3611,826.6325.7 %5.03,026.92522.6882.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 16,280.0210,507.0035.5 %5.02,674.57817.0769.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน7,061.524,698.0033.5 %5.03,513.99345.7490.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 20,404.7212,285.6039.8 %5.01,426.88548.0961.6 %5.0
รวม 624,581 412,823 33.90 % 118,612 36,936 68.86 %